Registrert av: NORD universitet/Trøndelag kompetansesenter
Søk etter leker:
HOVEDMENY
Startsiden
Liste leker
Lenker
Litteratur
FUNKSJONS-
OMRÅDER
Sansing og motorikk
Språk og begrep
Utforskning, konstruksjon og kreativitet
Sosialt samspill
ALDERSGRUPPER
0-18 mnd
1,5-3 år
3-6 år
6-12 år
over 12 år
0-12 år
 
Læringsloftet
VELKOMMEN TIL DATABASEN ”LEKETØY”


Databasen du nå er i ferd med å besøke inneholder en oversikt over lekene i den permanente utstillinga ved Læringsloftet - ressurssenter for leketøy, lærebøker og spesialpedagogiske læremidler på Røstad (Levanger).

Lek lar seg ikke lett klassifisere. Det samme er tilfelle med lekens redskaper. Vi har likevel valgt å presentere lekene ved Læringsloftet ut fra et klassifiseringssystem som er utviklet ved Statens spesiallærerskole og godkjent av Grunnskolerådet i 1981.

Systemet vektlegger pedagogenes perspektiv i større grad enn ungenes og lekens perspektiv. Ha dette i mente når du går inn i databasen.

Formålet med databasen er

- å gi en oversikt over innholdet i leketøysamlinga på Røstad
- å bidra til debatt og refleksjon rundt leketøyenes rolle i ungers oppvekst
- å være et redskap i undervisning om leketøy i førskole- og allmennlærerutdanning
- å være idebank for den som skal kjøpe inn leker til barnehage, skole eller heim.

Vi gjør oppmerksomme på at databasen inneholde leker som ikke nødvendigvis anbefales av oss. Disse lekene eksemplifiserer og synliggjør ulike produkter som finnes på markedet. I samlinga vår har de som oppgave å bidra til debatt og refleksjon.

Har du anledning kan du besøke utstillingene som i tillegg til leketøy inneholder trykte læremidler, konkretiseringsmateriell og pedagogisk programvare for særskilt tilrettelagt opplæring. Du kan forhåndsavtale besøk som omfatter omvisning, orientering og veiledning, eller du kan se deg om i utstillingene på egen hånd uten å gjøre avtale på forhånd.

Databasen og besøk i utstillingene kan være til nytte for studenter, ansatte i skole og barnehage, foreldre og foresatte og andre som søker informasjon om leketøy for barn i alderen 0 – 12 år.

Databasen er utviklet av Anne-Lise Sandnes Voll og Ingvild Sørensen i samarbeid med Ståle André Nygård, alle ved Nord universitet (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag).


Mer om databasen Leketøy

Besøk også våre databaser:

Læremidler for tilpassa opplæring
Programvare for spesialundervisning


Læringsloftet eies og drives av Nord universitet og Statped midt
.
Besøksadresse: Røstad Levanger
Postadresse: NORD universitet, Røstad, 7600 Levanger
Telefon: 74 02 25 86 | E-post: iso@hint.no