Registrert av: NORD universitet/Trøndelag kompetansesenter
Søk etter leker:
HOVEDMENY
Startsiden
Liste leker
Lenker
Litteratur
FUNKSJONS-
OMRÅDER
Sansing og motorikk
Språk og begrep
Utforskning, konstruksjon og kreativitet
Sosialt samspill
ALDERSGRUPPER
0-18 mnd
1,5-3 år
3-6 år
6-12 år
over 12 år
0-12 år
 
Læringsloftet
Om databasen Leketøy


Databasen gir oversikt over lekene som inngår i utstillinga Leketøy på Nord universitet, Levanger. Leketøysamlinga - og databasen - inneholder leker og konkretiseringsmateriell som er produsert for systematisk utvikling av ulike funksjonsområder og ferdigheter, også for unger med behov for særskilt stimulering, samt leketøy produsert i kommersiell hensikt.

Databasens klassifisering tar utgangspunkt i Piaget’s kognitive utviklingsteori og teori om lekutvikling.

Basen gir informasjon om pris og forhandlere. Lekene presenteres gjennom omtale og foto, noen også ved hjelp av videopresentasjon. I tillegg gis det informasjon om CE-godkjenning.


Databasen har tre dimensjoner:

- funksjonsområde som leketøyet kan bidra til å utvikle ("Funksjonsområder")
- spesifisering av funksjonsområde ("Spesifikke funksjoner og ferdigheter")
- aldersgruppe/funksjonsnivå som leken kan passe for ("Aldersgrupper")


Lekene er kategorisert i fire funksjonsområder:

sansing og motorikk
språk og begrep
utforskning, konstruksjon og kreativitet
sosialt samspill

Funksjonsområdene spesifiseres under "Spesifikke funksjoner og ferdigheter". (For eksempel kan hovedfunksjonsområde være "sansing og motorikk" med spesifisering "taktil sans".)


Funksjonsnivå

Med funksjonsnivå menes det utviklingsnivået barn må ha nådd for å ha glede av og mestre den enkelte leke.

Piaget deler utviklingsnivåene i:

- det sansemotoriske stadiet 0-18 mnd
- overgangsstadiet 1,5-3 år
- det preoperasjonelle stadiet 3-6 år
- det konkretoperasjonelle stadiet 6-12 år
- det formelle tankeopersjonelle stadiet over 12 år.


Serie

Enkelte leketøy er ett av flere produkter innen samme serie. Serietilknytning framkommer under "Tilleggsinformasjon". Eksempler er Lego, Barbie, Baby Born m.fl. Under "Tilleggsinformasjon" forekommer også begrepet "spin-off" som betegnelse på produkter som har sin opprinnelse i film, TV-serie o.l. Dette kan for eksempel være Harry-Potter-produkter, produkter fra Lord of The Rings, Ole Brumm osv. Likeledes forekommer begrepet "moteleker". Med "moteleke" menes her leker som er populære i en avgrensa periode.


Lenker og henvisninger

"Leketøy" inneholder lenker som fører over til nettsider med utfyllende informasjon: artikler, debattstoff, litteraturhenvisninger m.m.


Egne erfaringer

Merk mulighetene til å registrere egne erfaringer med lekene som finnes i basen. Bidrag som kan gi økt kunnskap om og innsikt i bruk av leketøy tas imot med takk.LYKKE TIL!
Besøksadresse: Røstad Levanger
Postadresse: NORD universitet, Røstad, 7600 Levanger
Telefon: 74 02 25 86 | E-post: iso@hint.no