Registrert av: NORD universitet/Trøndelag kompetansesenter
Søk etter leker:
HOVEDMENY
Startsiden
Liste leker
Lenker
Litteratur
FUNKSJONS-
OMRÅDER
Sansing og motorikk
Språk og begrep
Utforskning, konstruksjon og kreativitet
Sosialt samspill
ALDERSGRUPPER
0-18 mnd
1,5-3 år
3-6 år
6-12 år
over 12 år
0-12 år
 
Læringsloftet
Liste over alle litteraturreferanser
Liste over litteratur sortert på forfatter
 
   Neste 2>>
17 litteraturreferanse(r) funnet - lister ut leke 1-15:
Litteraturreferanse Tilknyttet leke
Almqvist, Birgitta (1991) Barn och leksaker. Studentlitteratur. (Kap. 6 Krigsleksaker och agressivt beteende) Two Man Rescue Team (15)
Barnebøker av Tove Jansson Mitt første Mumihus (138)
Dalen, Terje (1998): Snoezelen som opplæringsmiljø. Spesialpedagogikk 1/98
Frønes, Ivar (1981): Den myke manns liv og historie, og andre epistler fra en ny hverdag. Oslo, Pax forlag A/S Trebil (96)
Klockjung, M (1999): Självklart skal alle ha egen ball. Förskolan nr. 5
Moe, Markus (1998): Sansestimulerende sentrumsbarnehage med Snoezelen. Norsk skoleblad 34/98
Mohlin, M (1989): Lek og stimuleringsmaterialer for multihandikappede barn på tidlig utviklingstrinn. En tipskatalog. Grunnskolerådet. Oslo Ranglesokker (39)
Montessori, Maria (1976): Barndomens gåta. Stockholm Montessori: Sylinderblokk (25)
Mouritsen, Flemming (1994): Guttelek og action-menn. I Debattserien for barnehagefolk 1/94 Pedagogisk forum Two Man Rescue Team (15)
Nordin-Hultman Elisabeth (2004) pedagogiske miljøer og barns subjektskaping. Pedagogisk forum
Rogers, Mary F (1999): Barbie Culture. SAGE Publications. London My Scene Barbie (17)
Rogers, Mary F (1999): Barbie Culture. SAGE Publications. London Barbie: Christie (92)
Rønnberg. Marg (1988): Hvad er galt med He-man?. I BUKS nr. 11 1988 Two Man Rescue Team (15)
Røtle, Monica (2001): Skjulte forbilder. I Barnehagefolk 4/2001. Pedagogisk forum Montessori: Luktebokser (4)
Smith, Lars og Stein Erik Ulvund (1991): Spedbarnsalderen. Universitetsforlaget. Kap. 5. Oppmerksomhet, læring og hukommelse. Aktivitetsbrett (85)
   Neste 2>>
Besøksadresse: Røstad Levanger
Postadresse: NORD universitet, Røstad, 7600 Levanger
Telefon: 74 02 25 86 | E-post: iso@hint.no