Registrert av: NORD universitet/Trøndelag kompetansesenter
Søk etter leker:
HOVEDMENY
Startsiden
Liste leker
Lenker
Litteratur
FUNKSJONS-
OMRÅDER
Sansing og motorikk
Språk og begrep
Utforskning, konstruksjon og kreativitet
Sosialt samspill
ALDERSGRUPPER
0-18 mnd
1,5-3 år
3-6 år
6-12 år
over 12 år
0-12 år
 
Læringsloftet
Liste over alle litteraturreferanser
Liste over litteratur sortert på forfatter
 
   <<Forrige 15
17 litteraturreferanse(r) funnet - lister ut leke 16-17:
Litteraturreferanse Tilknyttet leke
Ulvund, Svein Erik (1980): Hva slags leker bør vi gi barnet det første leveåret?. I Foreldre og barn nr. 1 1980
Ulvund, Svein Erik (1986): Cognitiv Developement in Infancy: A Collection of Theaetcial and Empirical Studies. Avhandling (doktorgrad) Oslo, Universitetet Trebil (96)
Besøksadresse: Røstad Levanger
Postadresse: NORD universitet, Røstad, 7600 Levanger
Telefon: 74 02 25 86 | E-post: iso@hint.no