Registrert av: HiNT/Trøndelag kompetansesenter
Sansing og motorikk | Språk og begrep | Utforskning, konstruksjon og kreativitet | Sosialt samspill |
Språk og begrep Dansk fargespill (45) (erfaringer)
Registrering av egne erfaringer i gjestebok
Innsender:
Innsenders tilhørighet:
E-post:
Gjengi teksten på bildet:
Erfaring med leken:
Høgskolen i Nord-Trøndelag 2002 | Ansvarlig: Ingvild Sørensen