Registrert av: HiNT/Trøndelag kompetansesenter
Sansing og motorikk | Språk og begrep | Utforskning, konstruksjon og kreativitet | Sosialt samspill |
Utforskning, konstruksjon og kreativitet Blokus (345)
Generelle opplysninger
Forhandler: Leika
Varenr/best.nr: 389 6301
Pris år 2006: kr. 262,-
CE-godkjent: Ukjent
Omtale
"Blokus" er et strategispill med enkle regler. Spillet består av et brett med 400 kvadratiske felt og 84 brikker i fire forskjellige farger. Brikkene har forskjellige former, men alle er satt sammen av kvadrater. De minste brikkene består av bare ett kvadrat. Spillet spilles i en gitt fargerekkefølge, og brikkene legges på brettet ut fra gitte regler. Ved god strategi kan man lage hindringer for motspilleren. Til slutt teller man poeng ut fra en poengskala. Spillet kan spilles av 2 - 4 spillere. Spillplata er 32 x 32 cm, og det minste kvadratet i brikkene er 1 x 1 cm.
Funksjoner og ferdigheter
Hovedfunksjonsområde: Utforskning, konstruksjon og kreativitet
Spesifikke funksjoner og ferdigheter:
problemløsing
strategisk tenking
Tilleggsinformasjon: "Blokus" har fått flere priser. Det ble bl.a. kåret til "Årets familiespill" i 2004.
Spillet kan spilles på nettsidene www.blokus.com.
Alder: 6-12 år + over 12 år
Gjestebok med erfaringer/tilbakemelding
REGISTRER dine egne erfaringer med denne leken i gjesteboken
TIPS OSS om linker/artikler som omhandler denne leken
Høgskolen i Nord-Trøndelag 2002 | Ansvarlig: Ingvild Sørensen