Registrert av: HiNT/Trøndelag kompetansesenter
Sansing og motorikk | Språk og begrep | Utforskning, konstruksjon og kreativitet | Sosialt samspill |
Språk og begrep Domin Objects (468)
Generelle opplysninger
Forhandler: amajo as
Varenr/best.nr: 6DMOB
Pris år 2013: kr. 1058,-
CE-godkjent: Ukjent
Omtale
"Domin Objects" er et dominosett med sju trebrikker med forskjellige hverdagsgjenstander festet til. Hver brikke har to objekter, og disse skal matches med samme gjenstand på en annen brikke. Gjenstandene er: Speil, treknott, terning i tre, barberbørste, golfball og spiral i metall. Hver brikke er 15 x 8 x 1,2 cm. De enkelte gjenstandene er skrudd fast til underlaget med metallskruer.
Funksjoner og ferdigheter
Hovedfunksjonsområde: Språk og begrep
Spesifikke funksjoner og ferdigheter:
ordforråd
samtale
begrepstrening
identifisering
Andre funksjonsområder: Sansing og motorikk
Sosialt samspill
Tilleggsinformasjon: Materialet kan passe i spesialundervisning, for svaksynte, for demente og for afasipasienter.
Alder: over 12 år
Gjestebok med erfaringer/tilbakemelding
REGISTRER dine egne erfaringer med denne leken i gjesteboken
TIPS OSS om linker/artikler som omhandler denne leken
Høgskolen i Nord-Trøndelag 2002 | Ansvarlig: Ingvild Sørensen