Registrert av: HiNT/Trøndelag kompetansesenter
Sansing og motorikk | Språk og begrep | Utforskning, konstruksjon og kreativitet | Sosialt samspill |
Sansing og motorikk Trebil (96)
Generelle opplysninger
Forhandler: as riktige leker
Varenr/best.nr: -
Pris : -
CE-godkjent: Ukjent
Omtale
Rød lekebil i tre med krok for å sette snor slik at man kan dra bilen. Bilen har hjul, og kan trille.
Funksjoner og ferdigheter
Hovedfunksjonsområde: Sansing og motorikk
Spesifikke funksjoner og ferdigheter:
oppmerksomhet
form og farge
motorikk
håndmotorikk
øye-håndkoordinasjon
Andre funksjonsområder: Sosialt samspill
Tilleggsinformasjon: I førskolelærerutdanninga kan denne leken være utgangspunkt for drøfing av ulike typer materialer som benyttes i leketøysindustrien. Er plastleker bedre/dårligere for småbarn enn leker i tre?
Alder: 0-18 mnd + 1,5-3 år
Anbefalt litteratur
Frønes, Ivar (1981): Den myke manns liv og historie, og andre epistler fra en ny hverdag. Oslo, Pax forlag A/S
Ulvund, Svein Erik (1986): Cognitiv Developement in Infancy: A Collection of Theaetcial and Empirical Studies. Avhandling (doktorgrad) Oslo, Universitetet
Gjestebok med erfaringer/tilbakemelding
REGISTRER dine egne erfaringer med denne leken i gjesteboken
TIPS OSS om linker/artikler som omhandler denne leken
Høgskolen i Nord-Trøndelag 2002 | Ansvarlig: Ingvild Sørensen